Gwarancje pochodzenia

Gwarancje pochodzenia

Potwierdzenie źródła pochodzenia Twojej energii

Gwarancje pochodzenia


Rynek energii jest systemem naczyń połączonych, w którym niezmiernie trudno udowodnić jest pochodzenie konkretnej jednostki energii. Nawet jeśli zakontraktowałeś energię bezpośrednio ze źródła odnawialnego, w świetle obecnych regulacji nie jest to wystarczające, aby wykazać iż konsumujesz zieloną energię. W celu potwierdzenia, iż konsumowana przez Ciebie energii pochodzi ze źródeł odnawialnych możesz zakupić gwarancje pochodzenia energii z konkretnej instalacji. Jest to certyfikat respektowany przez organy zarówno krajowe jak i międzynarodowe jako potwierdzenie redukcji śladu węglowego pochodzącego produkcji z konsumowanej przez odbiorcę energii. Niezależnie od tego czy obecnie dostarczamy do Ciebie energię możemy zaoferować Ci certyfikat potwierdzający jej pochodzenie naszej lub partnerskiej instalacji OZE. 
SKONTAKTUJ SIĘ