Umowy PPA


Skup Energii Elektrycznej, Świadectw Pochodzenia i Gwarancji Pochodzenia

ZGŁOŚ INSTALACJĘ WYTWÓRCZĄ

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Wytwórców

Power Purchase Agreement


Jeśli jesteś wytwórcą energii z OZE zapraszamy Cię do współpracy. Obsługujemy ponad 450MW zielonych mocy wytwórczych. Obecnie współpracujemy z ponad 400 elektrowniami OZE produkującymi energię ze słońca, wiatru, biogazu oraz wody, a liczba ta nieustannie rośnie.
Oferujemy umowę na odkup energii w formule PPA, także pełną obsługę w zakresie świadectw i gwarancji pochodzenia. Oferujemy produkty oparte  o wybrany indeks SPOT oraz po cenie stałej.

Skup gwarancji i świadectw pochodzenia


Dla wszystkich wytwórców OZE zapewniamy bezpłatny pozysk a następnie odkup po konkurencyjnych cenach. Oferujemy atrakcyjne stałe ceny dla świadectw i gwarancji pochodzenia w kontraktach Forward z odroczonym terminem dostawy, dzięki czemu jako wytwórca możesz zapewnić sobie stałą cenę sprzedaży tych instrumentów niezależnie od zmian ich cen rynkowych.

energia_ico1

Stała cena

energia_ico3

Cena SPOT

energia_ico2

Cena SPOT z minimalną ceną odkupu

energia_ico4

Oferta szyta na miarę


Rozliczanie salda i raportowanie do URE i Zarządcy Rozliczeń


Świadczymy kompleksową usługę raportowania bieżącego do Urzędu Regulacji Energetyki w imieniu wytwórców. W imieniu naszych partnerów, którzy wygrali aukcje OZE lub korzystają ze wsparcia Feed in Premium świadczymy usługi raportingowe salda do Zarządcy Rozliczeń. Dla wytwórców będących naszymi dostawcami usługi te świadczymy kompleksowo, ale usługi te oferujemy również pozostałym wytwórcom w konkurencyjnych cenach.