Umowy PPA


Skup Energii Elektrycznej, Świadectw Pochodzenia i Gwarancji Pochodzenia

ZGŁOŚ INSTALACJĘ WYTWÓRCZĄ

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Wytwórców

Power Purchase Agreement


Jeśli jesteś wytwórcą energii z OZE zapraszamy Cię do współpracy. Oferujemy umowę na odkup energii w formule PPA. Jesteśmy również zainteresowani zakupem Świadectw Pochodzenia i Gwarancji pochodzenia. Oferujemy formułę odkupu opartą wybrany indeks spotowy, odkup po cenie stałej, a także odkup po cenie indeksowanej z zapewnieniem podłogi cenowej na cały okres trwania umowy.

Skup gwarancji i świadectw pochodzenia


Jeśli jesteś wytwórcą korzystającym z systemu wsparcia opartego o świadectwa pochodzenia chętnie odkupimy je od Ciebie. Dla wszystkich wytwórców OZE zapewniamy bezpłatny pozysk a następnie odkup po konkurencyjnych cenach gwarancji pochodzenia. Czym są gwarancje pochodzenia? Jest to instrument wsparcia oraz certyfikat potwierdzający pochodzenie wyprodukowanej przez Ciebie energii. Certyfikaty te należą się wytwórcą OZE i mogą być dodatkowym źródłem przychodu z Twojej instalacji.

energia_ico1

Stała cena

energia_ico3

Cena SPOT

energia_ico2

Cena SPOT z minimalną ceną odkupu

energia_ico4

Oferta szyta na miarę


Rozliczanie salda i raportowanie do URE i Zarządcy Rozliczeń


Świadczymy kompleksową usługę raportowania bieżącego Urzędu Regulacji Energetyki w imieniu wytwórców. W imieniu naszych partnerów, którzy wygrali aukcje OZE świadczymy usługi raportingowe salda do Zarządcy Rozliczeń. Dla wytwórców będących naszymi dostawcami usługi te świadczymy kompleksowo, ale usługi te oferujemy również pozostałym wytwórcom w konkurencyjnych cenach.